TE
 
 

Teknikprogrammet

Funderar du på en framtid som civilingenjör eller inom något annat tekniskt yrke? Vill du vara med och påverka den framtida tekniska utvecklingen? Teknikprogrammet är en modern och teknisk utbildning där de gemensamma ämnena är fysik, kemi och teknik. Du lär dig att se sambanden mellan de olika delarna när teknik utvecklas och förstå hur teknikutveckling sker i samhället.

 
 

Efter gymnasiet kan du gå vidare till studier på teknisk högskola eller andra högskolestudier inom teknik och samhällsvetenskap. Teknikprogrammet passar dig som i framtiden vill arbeta inom yrken som kräver kunskaper inom teknik, matematik och datorer.


 
 

Inriktning TEINF
Informations- och medieteknik

På vår inriktning, informations- och medieteknik, får du fördjupa dig inom webbutveckling, datorteknik och programmering. Du får lära dig att förstå vilken roll tekniken spelar i samhället och hur den påverkar samspelet mellan människa och natur ur ett hållbarhetsperspektiv. På denna utbildning studerar du både befintlig teknik och utvecklingen av ny teknik. Du arbetar i olika digitala miljöer och lär dig att visualisera dina egna och andras idéer; kreativ förmåga tillsammans med tekniska kunskaper är en kombination som efterfrågas alltmer inom näringslivet. Du får också lära dig hur datorer kommunicerar med varandra i lokala nätverk eller över Internet. Vill du läsa moderna språk steg 3 kan du göra det som individuellt val redan i årskurs 1.

Gemensam undervisning för programmet


Fysik 1a150p
Kemi 1100p
Teknik 1150p


Inriktningskurser


Dator- och nätverksteknik100p
Programmering 1100p
Webbutveckling 1100p


Programfördjupning


Engelska 7100p
Matematik 4100p
Webbserverprogrammering 1100p
Webbutveckling 2100p

Timplaner