SA
 
 

Samhälls­vetenskaps­programmet

Samhällsvetenskapsprogrammet vänder sig till dig som är intresserad av hur människan och samhället samspelar, utvecklas och fungerar. Frågor om politik, ekonomi, miljö och sociala frågor liksom människan som individ och i grupp genomsyrar utbildningen.

 
 

På programmet får du utveckla ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt som är till nytta för framtida högskolestudier. Efter din gymnasieexamen är du väl förberedd för högskolestudier inom olika samhällsvetenskapliga områden.


 
 

Inriktning ­SASAM
Samhällsvetenskap

Inriktning samhällsvetenskap vänder sig till dig som vill förstå nutida och forma framtida samhällen. Du studerar politik, ekonomi, miljö- och sociala frågor, både med ett lokalt och globalt perspektiv. Människors livsvillkor studeras utifrån individ-, grupp- och samhällsnivå. Kunskaper om demokrati och mänskliga rättigheter är centrala inom inriktningen, men du får också fördjupa dig i frågor om hur vi ska kunna få en hållbar samhällsutveckling.


Gemensam undervisning för programmet


Filosofi 150p
Moderna språk200p
Psykologi 150p


Inriktningskurser


Geografi 1100p
Historia 2a100p
Religionskunskap 250p
Samhällskunskap 2100p
Samhällskunskap 3100p


Programfördjupning


Engelska 7100p
Geografi 2100p
Naturkunskap 2100p

Timplaner

Inriktning ­SABET
Beteendevetenskap

Inriktningen vänder sig till dig som är intresserad av medmänskliga frågor, som vill arbeta undersökande och lära dig mer om hur människor beter sig och varför. Du får kunskaper om människor som individer, som gruppmedlemmar och som deltagare i en samhällsgemenskap. Du lär dig även om samhällens strukturer, verksamheter och funktioner. Genom kurser som psykologi, sociologi, kommunikation samt ledarskap och organisation fördjupar du din förståelse av människor som individer och som deltagare i grupper.


Gemensam undervisning för programmet


Filosofi 150p
Moderna språk200p
Psykologi 150p


Inriktningskurser


Kommunikation100p
Ledarskap och organisation100p
Psykologi 2a50p
Samhällskunskap 2100p
Sociologi100p


Programfördjupning


Geografi 1100p
Naturkunskap 2100p
Psykologi 2b50p
Religionskunskap 250p

Timplaner