NA
 
 

Natur­vetenskaps­programmet

Gemensamt för våra naturvetenskapliga utbildningar är att fokus ligger på matematik, biologi, fysik och kemi. De innehåller också kurser inom samhällskunskap, historia, språk och religionskunskap. Naturvetenskapsprogrammet är det program som ger bredast behörighet för universitets- och högskolestudier.

Naturvetenskapliga upptäckter har revolutionerat vår syn på världen, och utvecklingen går snabbt framåt. Vetenskapen ger oss oändliga möjligheter, och därmed också ansvar att hålla oss inom ramarna för vår planets kapacitet. Hur ser vårt ekologiska fotavtryck ut idag? Kan vi både använda och bevara jordens resurser på ett hållbart och säkert sätt? Hur kan vi med hjälp av naturvetenskapen skapa global rättvisa och en hållbar framtid.

 
 

Naturvetenskapsprogrammet är det program som ger bredast behörighet för universitets- och högskolestudier. Du får därför en bra grund för högskolestudier inom såväl naturvetenskap och teknik som inom samhällsvetenskapliga och humanistiska områden.


 
 

Inriktning ­NANAT
Naturvetenskap

Inom biologi, fysik och kemi beskrivs omvärlden i modeller som utvecklas i ett samspel mellan experiment och teori. Matematik är ett hjälpmedel vars begrepp och symbolspråk används för att förstå och analysera samband inom olika ämnesområden. Temperaturen ökar på jorden och isarna smälter. Vi behöver nya och klimatsmarta energikällor. Kan vi bota alla sjukdomar? Det är naturvetenskapen som kan ge oss lösningarna. Efter din gymnasieexamen ligger så gott som alla högskoleutbildningar öppna.


Gemensam undervisning för programmet


Biologi 1100p
Fysik 1a150p
Kemi 1100p
Moderna språk100p


Inriktningskurser


Biologi 2100p
Fysik 2100p
Kemi 2100p
Matematik 4100p


Programfördjupning


Engelska 7100p
Naturvetenskaplig specialisering100p

TimplanerInriktning ­NANAT
Idrott Hälsa Ledarskap

Denna utbildning vänder sig till dig som har ett stort intresse av träning och naturvetenskap. Vi använder naturvetarens metoder för att förstå träningens effekt på kroppen. Du får möjlighet att fördjupa dina kunskaper i samarbeten mellan träningslära, idrott, biologi och kemi. Du får även möjlighet att öva dig i att leda grupper. Undervisningen är varierad med såväl teoretiska lektioner som lektioner med praktiska inslag.


Gemensam undervisning för programmet


Biologi 1100p
Fysik 1a150p
Kemi 1100p
Moderna språk100p


Inriktningskurser


Biologi 2100p
Fysik 2100p
Kemi 2100p
Matematik 4100p


Programfördjupning


Träningslära 1100p
Träningslära 2100p

Timplaner

Inriktning ­NANAS
Samhälle Global

Inriktningen naturvetenskap och samhälle är en bred naturvetenskaplig utbildning med ett tvärvetenskapligt synsätt. Det är en utbildning där naturvetenskapen och samhällsvetenskapen sammanförs på ett naturligt sätt. Förutom kurser i biologi, fysik och kemi får du läsa flera kurser inom samhällskunskap och geografi. Med naturvetenskapen som bas fördjupar du dig i samspelet mellan människa och miljö ur ett globalt perspektiv och med det hållbara samhället i fokus.


Gemensam undervisning för programmet


Biologi 1100p
Fysik 1a150p
Kemi 1100p
Moderna språk100p


Inriktningskurser


Biologi 2100p
Geografi 1100p
Samhällskunskap 2100p


Programfördjupning


Geografi 2100p
Kemi 2100p
Matematik 4100p

Timplaner