EK
 
 

Ekonomi­programmet

På ekonomiprogrammets båda inriktningar får du lära dig grunderna i ekonomi, juridik och entreprenörskap. Du kan fortsätta med ditt moderna språk eller välja ett nytt. Alla ekonomielever läser psykologi. Förmågan att kommunicera på ett övertygande sätt, såväl muntligt som skriftligt, tränas regelbundet.

 
 

Efter din gymnasieexamen är du väl förberedd för högskolestudier inom ekonomi och juridik men även inom andra samhällsvetenskapliga områden. Programmet passar dig som i framtiden vill arbeta med företagande, samhällskunskap, ekonomi, juridik och språk.


 
 

Inriktning ­EKEKO
Marknadsföring

Undervisningen behandlar företagande i vid bemärkelse. Du får kunskaper inom företagsekonomins områden som marknadsföring, redovisning, kalkylering, ledarskap och organisation. Du utvecklar din förmåga till problemlösning och kreativt tänkande. Du lär dig om penningsystemet och sambanden mellan arbetslöshet, konjunkturläge och räntenivåer. Studiebesök, föreläsningar och praktik ger kontakt med näringslivet. Du får även färdigheter i att starta, driva och utveckla ett UF-företag i årskurs 3.


Gemensam undervisning för programmet


Företagsekonomi 1100p
Moderna språk100p
Privatjuridik100p
Psykologi 150p


Inriktningskurser


Entrepenörskap och företagande100p
Företagsekonomi 2100p
Matematik 3b100p


Programfördjupning


Företagsekonomisk specialisering100p
Marknadsföring100p
Medier, samhälle & kommunikation100p

Timplaner

Inriktning ­EKJUR
Juridik

Inriktningen juridik ger dig kunskaper om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle och hur den påverkas av internationell rätt. Du utvecklar din förmåga att analysera och bedöma juridiska problem med hjälp av rättskällor och juridiska metoder. Du får arbeta praktiskt med juridiska fallbeskrivningar för att utveckla förmåga att formulera frågeställningar, strukturera och analysera lösningsförslag samt hänvisa till och tolka relevanta rättskällor.


Gemensam undervisning för programmet


Företagsekonomi 1100p
Moderna språk100p
Privatjuridik100p
Psykologi 150p


Inriktningskurser


Affärsjuridik100p
Filosofi 150p
Psykologi 2a50p
Rätten och samhället100p


Programfördjupning


Företagsekonomi 2100p
Matematik 3b100p
Retorik100p

Timplaner